Поиск мероприятия

Организатор:
Место проведения мероприятия:
Категория:

Трефпункт «Хатиква»

FR 27.02.

Начало: 18:00
Организатор: Партнер по кооперации

Клуб Москва

Заседание актива клубa. К. 214

Трефпункт «Хатиква»

Место проведения

Treffpunkt Hatikwa

Oranienburger Str. 31
10117 Berlin
Тел.: (0 30) 28 26 82 6